Den, kdy se mi změnil život

Osudy dětí za druhé světové války 

Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust

Cíl programu 

Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Další informace 

Program může absolvovat skupina s maximálně 40 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Program trvající 150 minut je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu. 

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.
Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.


Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.