Naši partneři

Senát Parlamentu České republiky - https://www.senat.cz/

Ministerstvo kultury České republiky - https://www.mkcr.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - https://www.msmt.cz/

Ministerstvo obrany České republiky - https://www.army.cz/

Posádkové velitelství Praha - https://acr.army.cz/strukt/gen-stab/posadkove-velitelstvi-praha-5603

Ústřední hudba Armády České republiky - https://ustrednihudba.army.cz/

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - https://www.vscht.cz/

Univerzita Pardubice - https://www.upce.cz/

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - https://www.ff.cuni.cz/

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze - https://www.fzp.czu.cz/cs

Základní umělecká škola Marie Podvalové - https://zusmariepodvalove.cz/

Ústav pro studium totalitních režimů - www.ustrcr.cz

Muzeum paměti XX. století - https://www.muzeum20stoleti.cz/

Československá obec legionářská - https://www.csol.cz/

Národní památkový ústav - https://npu.cz/cs

ICOM Česká republika - https://icom-czech.mini.icom.museum/

Asociace muzeí a galerií České republiky - https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

Národní galerie Praha - https://www.ngprague.cz/

Středočeský kraj - https://www.kr-stredocesky.cz/

Pardubický kraj - https://www.pardubickykraj.cz/

Nakladatelství Albatros - https://www.albatrosmedia.cz/

Kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.