Veřejné zakázky

Aktuální oznámení:

Památník Lidice vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky na akci "Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér". Zakázku naleznete na profilu zadavatele zde:
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1235042504-13702139//ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1235042504-13702139/

Památník Lidice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Úklidové služby v areálu Památníku Lidice". Zakázku naleznete na profilu zadavatele zde: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-1202979369/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-1202979369/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1229405159-13702139/ZadavaciDokumentace-1229405159-13702139/

Elektronické nástroje:

Elektronický profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji

Archivní elektronický profil zadavatele eGordion

Archivní elektronické tržiště Tendermarket

Registr smluv

Smlouvy uveřejňované v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv naleznete na oficiálních webových stránkách registru smluv zde.