Veřejné zakázky

Aktuální oznámení:

Památník Lidice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - stavební práce". Zakázku naleznete na profilu zadavatele zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012975

Elektronické nástroje:

Elektronický profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji

Archivní elektronický profil zadavatele eGordion

Archivní elektronické tržiště Tendermarket

Registr smluv

Smlouvy uveřejňované v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv naleznete na oficiálních webových stránkách registru smluv zde.

Muzeum Památníku Lidice je z důvodu rekonstrukce uzavřeno, ostatní expozice zůstávají otevřené.

Opens external link in new windowVíce informací