Veřejné zakázky

Aktuální oznámení:

Památník Lidice vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Demolice provozních objektů v areálu Památníku Lidice". Zakázku naleznete na profilu zadavatele zde: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00008194

Elektronické nástroje:

Elektronický profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji

Archivní elektronický profil zadavatele eGordion

Archivní elektronické tržiště Tendermarket

Registr smluv

Smlouvy uveřejňované v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv naleznete na oficiálních webových stránkách registru smluv zde.