Obchodní podmínky internetového obchodu Památníku Lidice


1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky, Tokajická 152, 273 54 Lidice, IČO: 70886342.


2. Objednávka a koupě zboží

Prezentace zboží na těchto stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Návrhem kupní smlouvy je objednávka konkrétního zboží, vyplněná zákazníkem a odeslaná provozovateli obchodu. Po obdržení objednávky odpovědnou osobou bude zákazníkovi zaslán e-mail s informací o doručení objednávky, která je následně předána k expedici. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mail potvrzující převzetí objednávky odpovědnou osobou. Objednávka bude vyřízena nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky zákazníkem. V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné smluvní ceny, které jsou konečné včetně DPH, náklady na dopravu jsou zákazníkovi vyčísleny zvlášť podle typu a množství objednávaného zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem provozovatele, nebezpečí škody na zboží přechází však na zákazníka převzetím zboží.


3. Dodací a platební podmínky

Zboží je dodáváno pouze na území České republiky jedním z následujících způsobů:
Osobní odběr na recepcích v muzeu a galerii Památníku Lidice
Osobní odběr na recepci muzea Památníku Ležáky

Ceny poštovného jsou stanovovány dle platného ceníku České pošty. O konečné ceně Vaší zásilky včetně poštovného a doběrečného budete informování prostřednictvím emailu s informací o předání zásilky dopravci.


4. Platební podmínky:

1. Dobírka: cena včetně dopravy bude zaplacena při převzetí zboží od doručovatele: hotovostní platba
2. Platba při převzetí zboží na prodejních místech Památníku Lidice: hotovostní platba
3. Bankovní převod: cena včetně dopravy bude zaplacena převodem z bankovního účtu zákazníka na účet Památníku Lidice vedeného u České národní banky, č. ú. 1334141/0710 (po připsání platby na účet je zboží expedováno)
4. Platba na fakturu: pouze školy, knihovny a státní, krajské a městské instituce, firmy. Objednané zboží bude zákazníkovi doručeno s fakturou (domluva předem e-mailem s odpovědnou osobou - Jana Chourová Plachá, plachalidice-memorial.cz). Na objednávce musí být uvedeno IČO, DIČ a fakturační, popřípadě i zasílací adresa.


5. Záruční podmínky

Na zboží zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem, se vztahuje záruka v trvání dvou let a v rozsahu stanoveném zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V zákonné lhůtě 14 dnů lze provozovateli vrátit odebrané zboží s výjimkou předmětů, které budou vráceny poškozené, aniž zákazník vadu reklamoval. Vratku spolu s číslem objednávky je nutno osobně nebo poštou doručit na adresu: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.: 312 253 063. Zboží nelze provozovateli zaslat na dobírku.


6. Reklamační podmínky

Vadné zboží lze do 3 dnů od jeho převzetí reklamovat těmito způsoby:

1. emailem na adrese plachalidice-memorial.cz, informujte nás pod číslem Vaší objednávky o popisu závady, případně zašlete fotografii
2. telefonicky na čísle 312 253 063
3. poštou na adrese: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice.

Uznané reklamace budou vyřízeny do 30 dnů od doručení výměnou zboží nebo vrácením platby.


7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího, nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě etc. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou zákazníkem dobrovolně poskytnuty provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 
8. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a provozovatelem, které budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi obchodními podmínkami, že těmto porozuměl a že je bez výhrad akceptuje.


Obchodní podmínky jsou platné od 24. 7. 2020.


Ke stažení v pdf