Obměna stálé expozice Lidické sbírky

Ilustrace dětských knížek od Adolfa Zábranského

Od 1. prosince 2015 až do konce března 2016 můžete v kabinetu v přízemí Lidické galerie zhlédnout komorní výstavu ilustrací dětských knih od Adolfa Zábranského. Ilustrace ke knížkám jako Do kola (1947), Čarokruh (1971), Kytička říkadel či vánoční plakát pro nakladatelství Melantrich (1941) byly do Lidické sbírky věnovány v roce 2012 rodinou autora.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.