Pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice

12. června 2022 se uskutečnil pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice.

Program pietního aktu byl zahájen v 9 hodin mší svatou na základech kostela svatého Martina. Mši letos sloužil Dominik kardinál Duka, kterého sborovým zpěvem doprovodil Hornický pěvecký sbor z Kladna pod vedením dirigenta Jana Makaria. V 10 hodin bylo zahájeno kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Letos se oficiální části zúčastnilo na 110 delegací z řad nejvyšších státních představitelů, zástupců ministerstev, velvyslanectví, krajů, měst a obcí, občanských spolků, politických stran, spolupracujících organizací i univerzit.

Modlitbu u hrobu lidických mužů pronesl Dominik kardinál Duka a přítomným hostům poděkoval ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Po skončení květinového ceremoniálu u hrobu lidických mužů se delegace i veřejnost přemístily k Pomníku dětských obětí války od Marie Uchytilové, kde zazpívaly děti z Japonské školy v Praze a proběhlo kladení květinových darů.

Od 11:30 se konalo udílení pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam. Letos udělil ředitel Památníku Lidice celkem 10 ocenění pro Evu Bullock Kubíkovou, Jiřího Milera, JUDr. Milouše Červencla, Ing. Vojtěcha Munzara, Mgr. Petru Peckovou, Ing. Miloslava Müllera, Jiřího Dvořáka, MgA. Jiřího Studničku, Bc. Ludovíta Šikorského In Memoriam a Ing. Hanu Pokornou. Ocenění mohli osobně převzít jen někteří z nich. Druhá série pamětních odznaků bude udělena 19. června při pietním aktu v Ležákách. Znění ceremoniálu a seznam oceněných naleznete Opens internal link in current windowzde.

Návštěvníci pietního aktu měli možnost prohlédnout si v rámci Dnů otevřených dveří muzeum Památníku Lidice, novou výstavu Lidická tragédie od Eduarda Stehlíka ve výstavní síni In Memoriam a obměněnou výstavu Lidice (v) minulosti ve výstavní síni Pod Tribunou. Zároveň byl v nově vzniklé promítací místnosti prezentován 3D model původní obce Lidice a řada dalších audiovizuálních prvků, které se váží k výstavě Lidice (v) minulosti. Dále bylo možné využít komentované prohlídky 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma MUZEUM v Lidické galerii.

Initiates file downloadTisková zpráva
Initiates file downloadPozvánka

K 80. výročí lidické tragédie vznikl nový interaktivní web. Navštivte jej Opens external link in new windowzde.

Autor: Jana Chourová Plachá