Prohlídky nové podoby expozice Lidické sbírky výtvarného umění s kurátorkou

Další komentovaná prohlídka výtvarné sbírky s kurátorkou ve středu 5. ledna 2022

Památník Lidice pořádá od července 2021 komentované prohlídky s kurátorkou nové podoby expozice Petrou Samberg Vargovou. První komentovaná prohlídka se uskutečnila ve středu 7. července a dále vždy poslední středu v měsíci. 

Na prohlídce se návštěvníci seznámí s historií i současností této opomíjené sbírky současného umění, která čítá téměř 600 děl vysoké umělecké hodnoty. Kurátorka přiblíží aktuální koncept rotující expozice Remember Lidice, jenž ve stávající podobě nabízí díla světových autorů v kontextu s díly významných českých umělců, kteří jsou často regionálně svázáni s Lidickou galerií.

V bočním sále je připravena krátkodobá výstava věnovaná tématu žena. Jedná se o téma bytostné, kterým se umělci Lidické sbírky ve svých dílech velmi často zabývají. Žena - její osud, pocity a postavení ve společnosti jsou symbolem poválečných nových Lidic, kde po nacistickém masakru v roce 1942 nezbyli žádní dospělí muži. Soubor vystavených děl přibližuje návštěvníkům jak díla doposud nevystavená, pocházející z mimoevropské provenience, tak práce českých a evropských autorů. k vidění je také originál nejstaršího obrazu sbírky Matka od Pravoslava Kotíka z roku 1926.

Po výkladu kurátorky bude čas i na individuální vnímání vystavených děl a případné soukromé dotazy. Přijďte do Lidické galerie ve středu 5. ledna v 15.30, jste srdečně vítáni.

 

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.