Prohlídky nové podoby expozice Lidické sbírky výtvarného umění s kurátorkou

Komentované prohlídky výtvarné sbírky s kurátorkou vždy první středu v měsíci.

Od července 2021 pořádá Památník Lidice nově komentované prohlídky s kurátorkou sbírky výtvarného umění Petrou Samberg Vargovou.

Expozice Remember Lidice je návštěvníkům nabízena v nové podobě. V hlavním výstavním sále jsou k vidění díla renomovaných zahraničních autorů spolu s díly nejvýraznějších českých umělců, která Lidická sbírka výtvarného umění uchovává. Mezi vystavenými díly naleznou návštěvníci např. práce umělců Josepha Beuyse, Rosemarie Trockel, Květy Válové nebo Kurta Gebauera.

V bočním sále se nachází zcela nová instalace obrazů a soch s tématem žena. Jedná se o téma bytostné, kterým se umělci Lidické sbírky ve svých dílech velmi často zabývají. Žena – její osud, pocity a postavení ve společnosti jsou symbolem poválečných nových Lidic, kde po nacistickém masakru v roce 1942 nezbyli žádní dospělí muži. Soubor vystavených děl přibližuje návštěvníkům jak díla doposud nevystavená, pocházející mimoevropské provenience, tak práce českých a evropských autorů. K vidění je také originál obrazu Matka od Pravoslava Kotíka.

Prohlídka se koná každou první středu v měsíci. Uskuteční se při min. počtu 3 návštěvníků. Účast oznamte předem na vargova@lidice-memorial.cz a vyčkejte na potvrzovací email. 

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.