Sedmnáctý ročník Lidických zimních večerů

Ve středu 12. října 2022 jsme zahájili již sedmnáctý ročník cyklu kulturních pořadů Lidické zimní večery. Sezóna 2022/2023 končí v březnu příštího roku.

Prvním letošním hostem byl režisér, herec a senátor Tomáš Töpfer. Večerem provázel Robert Tamchyna a na klavír doprovázel Marcel Javorček. Vyprávění na vážná i méně vážná témata přítomné velmi zaujalo a všichni jsme si večer skvěle užili. 

V listopadu jsme přivítali herce Bohumila Klepla, který poutavě vyprávěl o svém osobním i profesním životě. Moderování večera se ujal skvělý Robert Tamchyna a bravurní klavírní doprovod zajistil Martin Fila.

Aktuální program Lidických zimních večerů naleznete zde: https://www.lidice-memorial.cz/vyst.../lidicke-zimni-vecery/

Pokračujeme 16. prosince od 18 hod. vánočním koncertem Kateřiny Steinerové and her Swing Boys.

Cena vstupenky je 120,- Kč, předprodej vstupného v recepci Lidické galerie.

Autor: Jana Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.