Sympozium Budování sbírky

28. 4. 2022 se v Goethe Institutu v Praze uskutečnilo diskusní fórum k 55. výročí založení Lidické sbírky výtvarného umění.

V roce 2022 si připomínáme 55. výročí založení Lidické sbírky výtvarného umění, jejíž vznik inicioval sir Barnett Stross, když při vzpomínce 25. výročí lidické tragédie připravil výzvu, kterou oslovil umělce z celého světa, aby dary svých děl položili základ k Lidické sbírce a posléze ke vzniku galerie, která by se stala místem symbolizujícím solidaritu umělců s lidickou tragédií.

U příležitosti 55. výročí této ojedinělé sbírky výtvarného umění zorganizoval Památník Lidice ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze jednodenní diskusní fórum.

Dopolední část programu byla zahájena úvodním slovem ředitele Památníku Lidice a ředitelky Goethe Institutu Sonjy Griegoschewski. Následovala panelová debata, ve které diskutovali umělkyně Gülsün Karamustafa z Turecka, galerista René Block, přední český výtvarný umělec Jiří Kovanda, člen poradního sboru kurátora Lidické sbírky, umělkyně Jitka Petřeková a Václav Hájek, teoretik umění a vysokoškolský pedagog. Moderování se ujala Petra Samberg Vargová, kurátorka Lidické sbírky umění 20. a 21. století.

V rámci debaty se probírala témata zaměřená na historii Lidické sbírky, možnosti jejího zviditelnění mezi studenty výtvarného umění i veřejností, diskutovalo se umístění expozice a její případná modernizace a rozšíření. Všichni přítomní mluvili o svém osobním vztahu k tomuto světovému unikátu a věnovali sbírce svá osobní přání a vyznání.

Odpolední blok byl věnován 80. výročí lidické tragédie a otázce míst paměti. Se svými příspěvky vystoupili doc. Ladislav Kudrna, nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a dr. Jan Kalous, ředitel Muzea paměti 20. století. Oba pánové představili koncepci rozvoje svých institucí, která zahrnuje i úzkou spolupráci s Památníkem Lidice. Debatu moderoval ředitel Památníku Lidice dr. Eduard Stehlík.

Během sympozia byla představena nová putovní výstava Památníku Lidice Heydrichiáda.

Památník Lidice zahájil v Goethe Institutu novou návštěvnickou sezónu, která je letos reprezentována významnými výročími. Letos uplyne 80 let od vyhlazení obce Lidice, 55 let od založení Lidické sbírky a 50 let od založení Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

Initiates file downloadPozvánka
Initiates file downloadPlakát
Initiates file downloadTisková zpráva

Autor: Jana Chourová Plachá