Velkorysý dar pro Památník Lidice

Památník Lidice si dovoluje touto cestou poděkovat panu Heinrichu Ludwigovi za jeho velkorysý dar, kterým dne 16. 10. 2017 podpořil činnost Památníku Lidice.

Je pro nás velkou ctí, že si pan Heinrich Ludwig vybral právě Památník Lidice, do jehož správy spadá i Národní kulturní památka - pietní území Ležáky, které při své návštěvě Lidic neopomenul a označil tyto památníky za historicky významná místa České republiky.

Velkorysosti a vstřícnosti si nesmírně vážíme.

Pracovníci Památníku Lidice