Věnujte do depozitáře Památníku Lidice sbírkové předměty

Depozitáře muzeí a galerií skrývají většinou předměty, písemnosti a fotografie nevyčíslitelných hodnot, ale i věci, které jsou hodnotou bezcenné, ne však pro badatele a muzejníky.

Většinou jde o předměty denní potřeby, se kterými se každý z nás setkal třeba u babiček v kuchyni, nebo o dokumenty, kterými je například rodný list, který vlastní každý z nás byť v modernější podobě.
Muzeum Památníku Lidice shromažďuje sbírkové předměty, týkající se vyhlazené obce, od konce 2. světové války. V depozitáři je ukryto necelých sedm set předmětů různého charakteru a necelé dvě stovky fotografií, které nás nutí k zamyšlení, jak málo zbylo po pěti stech obyvatelích středně velké obce.

Počátkem měsíce června navštívil Památník Lidice muž, který se rozhodl věnovat do depozitáře fotografii a dokument z pozůstalosti své příbuzné, která pocházela z Lidic. Není tedy vyloučeno, že i další lidé mohou v různých pozůstalostech objevit dokumenty či fotografie, které mají spojitost s obcí Lidice. Pokud by se tak stalo, budeme velice rádi, když nás oslovíte a případné předměty nám poskytnete alespoň k naskenování, nebo k nafocení.

Informace můžete zasílat e-mailem na adresu stehliklidice-memorial.cz nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech 312 253 063, 312 253 755.


Za jakékoli informace předem děkujeme!