Výstavní prostor Pod Tribunou

V červnu loňského roku jsme otevřeli rozšířený výstavní prostor Pod Tribunou - naproti muzeu Památníku Lidice.

Výstavní prostor je rozčleněn do dvou navazujících částí. V první části mohou návštěvníci vidět obnovenou a zmodernizovanou expozici výstavy "Lidice (v) minulosti", která je rozšířením hlavní expozice muzea. Kromě celého tragického příběhu obce Lidice se zde dozvíte střípky ze života předválečných Lidic a prohlédnete si originály i reprodukce dochovaných historických předmětů. Na čtyřech obrazovkách se seznámíte s osudy lidických mužů, žen a dětí a poznáte viníky tragédie, jejíž ohlas nemá ve světě obdoby.

V navazující promítací místnosti zhlédnete osmnáctiminutový dokumentární film o lidické tragédii a poválečném i současném vývoji Lidic a Památníku Lidice coby příspěvkové organizace Ministerstva kultury České republiky. Na čtyřech projekčních plochách jsou zde dále promítány dobové filmy, fotografie a zejména virtuální 3D model obce Lidice, který byl vytvořen k 80. výročí vyhlazení Lidic v roce 2022.

Vstup do výstavních prostor je zdarma v otevírací době muzea Památníku Lidice (denně od 9 do 17 hod.).

Těšíme se na Vaši návštěvu.