Výstavy a akce v Památníku Lidice pro rok 2022

Přehled výstav a hlavních akcí, které budou probíhat v roce 2022 v Památníku Lidice a v Památníku Ležáky.

Vážení návštěvníci,

v roce 2022 si budeme připomínat 80. výročí vyhlazení obce Lidice a 80. výročí vyhlazení osady Ležáky. V takto významném období připravujeme řadu tradičních i nových pietních, vzdělávacích a kulturních akcí, na které Vás srdečně zveme.

Přehled akcí na rok 2022

29. 12. 2021 - 29. 1. 2022   Výstava "Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové", Sál Jana Kašpara, Pardubice

12. 1. 2022    Silver A v paměti tří generací, Pardubice, Sezemice
Setkání pamětníků s potomky, pietní akt k uctění památky ležáckých obětí u příležitosti paravýsadku Silver A

19. 1. 2022    Křeslo pro Eduarda Stehlíka, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provází Robert Tamchyna, hudební doprovod Marcel Javorček

24. 1. 2022    Zahájení 17. ročníku vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století"
Zahájení mezinárodní vědomostní soutěže pro žáky a studenty pořádané v online prostředí na webu www.lidice21.cz

29. 1. 2022    Filmový workshop s Jiřím Studničkou, Lidická galerie
Workshop pro veřejnost zaměřený na filmovou kameru

1. 2. - 31. 5. 2022   Výstava "Děti, škola a válka", výstavní síň In Memoriam, Lidice

10. 2. - 30. 4. 2022    Výstava "Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové", Lidická galerie
výstava originálů od Zdeňky Landové

16. 2. 2022   Křeslo pro Danu Drábovou a Miroslava Bártu, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provází Robert Tamchyna

1. 4. 2022    Noc s Andersenem, Lidická galerie
Vzdělávací program pro děti zaměřený na knihy a vztah ke čtení s přenocováním v Lidické galerii

2. - 3. 4. 2022  Výtvarný seminář pro pedagogy, Lidická galerie

9. 4. 2022    Velikonoční dílna pro veřejnost, Lidická galerie

22. 4. 2022    Konference "Děti a válka", Lidická galerie
Blok odborných přednášek na téma osudů dětí za druhé světové války pořádaný ve spolupráci s Polským institutem

28. 4. 2022    Zahájení návštěvnické sezóny v Památníku Lidice, Lidice, Praha
Sympózium k 80. výročí vyhlazení obce a 55. výročí Lidické sbírky

28. 4. 2022    Seminář pro pedagogy Inovativní metody ve vzdělávání, Lidická galerie 

5/2022 - 9/2022    Věčný plamen pro Lidice, Lidice
Cyklus večerních přednášek o architektuře Památníku Lidice s ukázkou věčného plamene na nádvoří muzea

11. 5. 2022    Večerní projekce filmu "Jak jsem se stala partyzánkou", Lidická galerie - kinosál

14. 5. 2022    Úklid pietního území pro dobrovolníky z řad veřejnosti
Přijďte s námi připravit areál NKP Lidice na novou návštěvnickou sezónu

15. 5. 2022    Zahájení návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky
Zahájení návštěvnické sezóny s představením nové expozice muzea a doprovodným programem

19. 5. 2022    Vyhlášení výsledků vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, Kladno
Vyhlášení vítězů mezinárodní vědomostní soutěže s předáním cen a programem pro oceněné

20. 5. 2022    Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Ležáky - poselství ukryté v květech"
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti s doprovodným programem pro oceněné

27. 5. 2022    "Lidé proti Heydrichovi" - přednáška pro studenty, muzeum Ležáky
Přednáška pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ

28. 5. 2022    Muzejní noc - program v rámci celorepublikového projektu Asociace muzeí a galerií
Lidická galerie - komentovaná prohlídka Lidické sbírky s kurátorkou, přednáška o architektuře Památníku Lidice s ukázkou věčného plamene

2. 6. 2022    Vernisáž 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, vyhlášení výsledků soutěže    Lidice, zahrada Lidické galerie, Lidická galerie  

2. 6. 2022    Slavnostní odhalení Stolpersteinu věnovaného Štěpánce Mikešové Löwingerové - pietní území, u původního domu č. p. 93 

2. 6. 2022 - 1. 2. 2023    50. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice na téma "Muzea", Lidická galerie
Výstava výtvarných prací v Lidické galerii

10. 6. 2022    Pietní akt k 80. výročí lidické tragédie, Gymnázium Kladno   
Připomínka internace lidických žen a dětí v kladenském reálném gymnáziu v červnu 1942

11. 6. 2022    Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, nádvoří muzea Památníku Lidice
Nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů k uctění dětských obětí lidické tragédie s doprovodným programem pro zúčastněné sbory

11. 6. 2022    Děkovný koncert Pro Lidice, nádvoří muzea Památníku Lidice
Komponovaný koncert Ústřední vojenské hudby se sólisty Monikou Absolonovou 4TENORY a Dášou Zázvůrkovou

12. 6. 2022    Pietní vzpomínka k 80. výročí vyhlazení obce Lidice
Pietní akt k uctění památky obětí lidické tragédie, jehož součástí je mše na základech kostela svatého Martina, kladení květinových darů na hrob zavražděných lidických mužů a slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice

16. 6. 2022    Pietní akt Praha - Thomayerova nemocnice, Dykova ul., Strašnice krematorium, Kobylisy   
Pietní akt k připomenutí míst utrpení lidických žen a dětí

17. 6. 2022    Memoriál Karla Kněze, Památník Ležáky
Branný závod pro mládež s doprovodným programem

19. 6. 2022    Pietní vzpomínka k 80. výročí vyhlazení osady Ležáky, Památník Ležáky
Pietní akt k uctění památky obětí ležácké tragédie, jehož součástí je mše, kladení květinových darů ke Knize obětí a slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice

21. - 24. 6. 2022    Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou skupinu Čenda, muzeum Památníku Ležáky
Vzpomínání rodinných příslušníků hrdinů odbojové skupiny Čenda na jejich předky formou tří besed pro veřejnost

24. 6. 2022    Vzpomínková akce v Ležákách s ukázkami ČSoL a besedou pro veřejnost,
Společenský večer v Ležákách pořádaný Pardubickým krajem, v průběhu dne vojenský tábor pro děti zajišťovaný ČSoL a Kluby vojenské historie, dopolední přednášky o historii a osudu osady Ležáky, večerní projekce filmu "Stříbrné rekviem" a koncert Pardubické filharmonie

11. - 15. 7. 2022    Příměstský tábor pro děti, Lidická galerie

10. 9. 2022    Lidický okruh, Lidice
Spanilá jízda a přehlídka veteránů

19. - 26. 9. 2022    Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice v budově UNESCO v Paříži
Průřezová výstava dětských výtvarných prací v sídle UNESCO v Paříži

21. 9. 2022    Memoriál Josefa Šťulíka, Památník Ležáky
Přespolní běh pro mládež s doprovodným programem

10/2022    Den architektury v Památníku Lidice
Netradiční prohlídky Památníku Lidice v rámci Dne architektury

8.11.2022    Ležácké veršování, Hlinsko
Recitační soutěž pro žáky s doprovodným programem

11/2022    Den poezie v Lidicích
Vzdělávací program pro děti zaměřený na poezii

10/2022 - 03/2023    Lidické zimní večery
Cyklus kulturních pořadů

10/2022 - 03/2023    Ležácké podvečery
Cyklus kulturních pořadů

12/2022    Studentská konference "Národní kronika", Lidická galerie
Konference s příspěvky žáků a studentů na téma 2. světové války a historické paměti
           
Další připravované akce, které zatím nemají pevný harmonogram:            

  • víkendové tematické dílny           
  • fotografický workshop           
  • filmový workshop           
  • akreditované semináře pro pedagogy           
  • představení nového dětského průvodce po Ležákách a 2. dílu dětského průvodce po Lidicích           
  • přednášky 
Autor: Jana Chourová Plachá