Kompletní seznam filmů

Filmy se promítají v promítacím sále v prvním patře Lidické galerie. Zájemci si mohou kterýkoliv z nich vybrat v rámci vstupného Památníku Lidice.

NOVINKA!

Od 12. 12. 2019 je v nabídce filmů nový dokumentární film "Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky po roce 1989", který navazuje na stejnojmennou výstavu, která vznikla ke 30. výročí od roku 1989 v rámci projektu "30 let svobody".

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.