Muzeum

Budova muzea se nachází v sousedství východního křídla kolonády, asi 100 m od hlavní silnice Praha–Kladno. Muzeum bylo postaveno v roce 1962 podle projektu arch. Františka Marka.

V roce 2005 započala rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření celého objektu. O rok později u příležitosti pietní vzpomínky k 64. výročí vyhlazení obce Lidice, bylo otevřeno zrekonstruované muzeum s novou multimediální expozicí pod názvem A nevinní byli vinni... Expozice seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou na pozadí klíčových dobových událostí.

Síň In Memoriam

Síň je součástí areálu památníku, nachází se pod terasou dvouramenného schodiště sestupujícího k pietnímu území. Prostor je využívaný k tématickým výstavám, např. o městech a vesnicích, které postihl obdobný osud jako Lidice. Vstup zdarma.

Síň Pod Tribunou

Výstavní prostor, nacházející se pod bývalou řečnickou tribunou, je využíván k výstavám historického charakteru. Vstup zdarma.

Expozice muzea a výstavní síň Pod Tribunou jsou přístupné bezbariérově. Výstavní síň In Memoriam je přístupná s asistencí pracovníků Památníku Lidice.