Lidická hasičská stříkačka

Shodou náhod, doslova zázrakem, zkáze Lidic unikly dva významné předměty, dokumentující dějiny obce před tragédií. Hasičská stříkačka, kterou lidičtí zapůjčili do sousední obce Dolany, v červnu roku 1942 tudíž v Lidicích nebyla, a dveře lidického kostela, dnes vystavené v expozici muzea. Oba tyto předměty jsou zachyceny na předválečných fotografiích z Lidic, takže o jejich autenticitě není pochyb, nebyly zničeny ani poškozeny tak, aby musely být zcela rekonstruovány.

Exponát je vystaven v přístupném suterénu budovy muzea.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.