Lidická hasičská stříkačka

Shodou náhod, doslova zázrakem, zkáze Lidic unikly dva významné předměty, dokumentující dějiny obce před tragédií. Hasičská stříkačka, kterou lidičtí zapůjčili do sousední obce Dolany, v červnu roku 1942 tudíž v Lidicích nebyla, a dveře lidického kostela, dnes vystavené v expozici muzea. Oba tyto předměty jsou zachyceny na předválečných fotografiích z Lidic, takže o jejich autenticitě není pochyb, nebyly zničeny ani poškozeny tak, aby musely být zcela rekonstruovány.

Exponát je vystaven v přístupném suterénu budovy muzea.