Památník Lidice v roce 2019 podal žádost v rámci dotačního programu Ministerstva kultury s názvem Ochrana měkkých cílů, která byla schválena.

Památník Lidice se tak zapojuje do programu na zvýšení ochrany tzv. měkkých cílů, což je pojem, pod kterým se skrývají veškeré osoby. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti osob, návštěvníků kulturních zařízení a kulturních akcí a zvýšení bezpečnosti na místech, kde se setkává větší množství osob.

V rámci plnění programu probíhá v první fází komplexní analýza potencionálních hrozeb. Na základě této hloubkové analýzy bude v další fázi vytvořen bezpečnostní plán, který bude počítat jak s běžným fungováním Památníku Lidice, tak s krizovými situacemi. Dle předložené analýzy a bezpečnostního plánu budou upraveny interní směrnice Památníku Lidice a budou provedena opatření, směřující ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Památníku Lidice a všech jeho kulturních a doprovodných akcí.

Pro provedení plnění projektu byla vysoutěžena firma TERMOCAMS. s.r.o.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.