Památník a pietní území

Památník Lidice

Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Areál Lidic byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku.

První připomínkou lidické tragédie se na území bývalé obce  stal pomník u hrobu lidických mužů, který postavili a 3. června 1945 odhalili vojáci Rudé armády. Počátkem padesátých let bylo otevřeno první muzeum. V roce 1962 při příležitosti 20. výročí lidické tragédie bylo uvedeno do provozu nové muzeum postavené podle projektu architekta Františka Marka.

V červnu 1955 byl do areálu památníku začleněn Sad míru a přátelství. Ten vznikl z iniciativy anglického lékaře Sira Barnetta Strosse a bylo do něj darováno 29 tisíc keřů růží z 32 zemí světa. Růže se tak stala symbolem nových Lidic.

Osud malé české obce inspiroval také četné umělce. Stěžejním dílem osazeným na pietním území je pomník 82 lidických dětí, které zahynuly v plynových vozech v Chelmnu. Jeho autorkou je akademická sochařka Marie Uchytilová, která jej věnovala všem dětským obětem 2. světové války. První sochy tohoto sousoší byly umístěny na pietním území již v roce 1995, kompletně byl pomník dokončen v roce 2000.

Na pietním území se dále nachází socha truchlící ženy u hrobu lidických mužů a socha matky s dítětem u základů původní školy. Tato díla vytvořil akademický sochař Bedřich Stefan. Dále zde naleznete u základů bývalého kostela sochu ženy, chránící si obličej před plameny, která pochází z dílny profesora Karla Lidického. V Růžovém sadu můžete spatřit sousoší chlapce s děvčetem, které nese název Mír, autorem tohoto díla je sochař Karel Hladík.

V roce 1967 u příležitosti 25. výročí vyhlazení Lidic vystoupil Sir Barnett Stross s výzvou k umělcům celého světa, aby svými díly přispěli k založení Lidické sbírky. Sbírka obsahuje díla moderního výtvarného umění.

Novodobá historie památníku započala v roce 2001, kdy Ministerstvo kultury zřídilo ke dni 31. prosince 2000 příspěvkovou organizaci Památník Lidice, jejíž prioritou bylo obnovení péče o historické objekty a areál národní kulturní památky, jež byla v porevolučních letech zanedbána.

Tak byl v roce 2003 obnoven Růžový sad a proběhla rekonstrukce Lidické galerie, kam byla po dokončení přemístěna Lidická sbírka moderního umění. V červnu téhož roku se do památníku opět vrátila Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, která se každoročně koná v prostorách Lidické galerie. V roce 2004 byla po úpravách veřejnosti zpřístupněna zahrada přiléhající ke galerii. Ve stejném roce došlo v areálu muzea k obnově Aleje Dr. Sira Barnetta Strosse. U příležitosti 64. výročí lidické tragédie v červnu 2006 byla ve zrekonstruované budově muzea otevřena multimediální expozice s názvem A nevinní byli vinni... V dubnu 2008 proběhla rekonstrukce objektu Pod Tribunou, kde byly posléze otevřeny vzdělávací středisko pro mládež a badatelna. V současnosti byl zakoupen původní rodinný dům přiléhající k objektu galerie, aby v něm mohla být zřízena expozice o budování nových Lidic a jejich poválečné bytové kultuře.

Dnešní Památník Lidice, to není jen smutná historie, ale i bohatá současnost zaměřená především na mládež, studenty a pedagogy. Široká nabídka vzdělávacích seminářů a programů, soutěží výtvarných, kulturních i sportovních, to vše již řadu let k náplni činnosti Památníku Lidice neodmyslitelně patří a je zárukou trvalého zájmu mladé generace o toto významné místo naší moderní historie.

Pietní území je přístupné bezbariérově.