Památník dětských obětí války

Zločin spáchaný na lidických dětech hluboce zasáhl akademickou sochařku prof. Marii Uchytilovou. V roce 1969 se rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických dětí, které mělo být zároveň vnímáno jako Památník dětským obětem války.

Vytvořit dvaaosmdesát dětských soch v nadživotní velikosti jí trvalo dvě desetiletí. Ateliér, kde památník vznikal, za tu dobu navštívily desetitisíce lidí z celého světa. Spontánně se začaly sbírat finanční prostředky na realizaci sousoší, které již tehdy oslovovalo každého, kdo ho spatřil.

V březnu 1989 dokončila autorka dílo v sádře, avšak z vybraných finančních darů nikdy nic nedostala. První tři sochy tak odlila do bronzu ze svých vlastních úspor. Bohužel na podzim roku 1989 nečekaně umřela. Své životní dílo tak spatřila umístěné v Lidicích jen ve své vlastní představě.

Od roku 1990 pokračovali v úsilí o odlití památníku do bronzu její manžel Jiří V. Hampl, její dcera Sylvia Klánová, paní Anna Nešporová z Lidic a spolky v Praze a v Plzni za tímto účelem založené. Na jaře 1995 byla na vyznačeném terénu zhotovena betonová podstava obložená žulovými deskami a poté přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Ke svým matkám do Lidic se navrací 30 dětí v bronzové podobě.

Od léta 1996 se s různým časovým odstupem instalovaly další sochy. Posledních 7 bylo odhaleno v roce 2000. Nyní se tu do údolí dívá 42 dívek a 40 chlapců zavražděných v roce 1942. Naplnila se tak slova autorky památníku, akademické sochařky Marie Uchytilové.

Vracím ve jménu míru 82 dětí národa na jejich rodnou pláň
jako varující symbol miliónů zavražděných dětí
v nesmyslných válkách lidstva.
Po sochách posílám poselství srozumění národům
Nad společným hrobem dětí se usmiřuje s domem dům…


V listopadu 2010 byla ze sousoší ukradena bronzová socha holčičky o výšce cca 1 metru, která byla umístěna vpravo v popředí. Vzhledem k značnému zájmu veřejnosti byla založena sbírka, která byla úspěšná. Na jejím základě bylo možné znovu sochu odlít do bronzu z originálního modelu a osadit na původní místo.

Velký dík patří všem, kteří myšlenku díla sochařky Marie Uchytilové a realizátora sousoší v bronzu Jiřího V. Hampla morálně a finančně podpořili.

Marie Uchytilová

17. 1. 1924 – 16. 11. 1989

Dětství a studentská léta prožila v Plzni, kde studovala sochařství u prof. Otakara Waltera. V letech 1945–1950 byla posluchačkou Akademie výtvarných umění v Praze u prof. Otakara Španiela (obor medailersko-sochařský), poté byla profesorkou sochařství na odborné výtvarné škole v Praze.

Je autorkou velkého množství plastik, portrétů a medailí. Vytvořila sochu Barunky pro Českou Skalici a její jednokorunová mince ženy sázející lipovou ratolest byla naším nejdéle obíhajícím platidlem. Od roku 1969 pracovala nepřetržitě na Památníku dětských obětí války, prvním svého druhu na světě.
Zemřela náhle na srdeční infarkt v předvečer 17. listopadu 1989.

Pamětní síň se sochařskou a medailérskou tvorbou Marie Uchytilové, kralovické rodačky, je umístěna v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

28. října 2013 udělil prezident republiky Miloš Zeman akademické sochařce Marii Uchytilové za její celoživotní dílo státní vyznamenání in memoriam Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti umění.

17. ledna 2014 obdržela též in memoriam Čestné občanství obce Lidice.