Stalo se

Návštěva Charlese Strassera v Lidicích

V úterý 9. 6. 2015 navštívil Lidice vzácný host, pan Charles Strasser, který je s historií obce až překvapivě těsně svázán. Byl to totiž právě jeho otec, který podnítil spojení mezi městem Stoke on Trent, v něm praktikujícím...[více]

Šedesát let Růžového sadu v Lidicích

Růžový sad v Lidicích, největší sad růží v České republice, rozkládající se na ploše tři a půl hektaru, v němž se v současné době nachází dvacet čtyři tisíc keřů s dvěma sty čtyřiceti odrůdami včetně speciálních a výjimečných,...[více]

Rádohraní 2015

Ve dnech 22. a 23. května se v Lidické galerii uskutečnil 2. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a přednesu Rádohraní 2015. Přehlídku vyhlašuje Památník Lidice za účelem připomenutí si historických souvislostí spojených...[více]