Stalo se

Výstava Josefina Napravilová

Komorní výstava o Josefině Napravilové, připravená Přemyslem Veverkou a výtvarnicí Milenou Burgrovou, je umístěna v přízemí Lidické galerie. [více]

Památník Lidice navštívila delegace z Číny

V pondělí 29. června 2015 zavítala do Lidic v rámci své pouti po místech tragicky postižených druhou světovou válkou delegace z Číny. Jednalo se o zástupce World Anti-Fascist War Memorial Sites Cooperation Alliance, zástupce The...[více]

Česko německá mládež se sešla v Lidicích

Díky nadaci Brücke/Most se 24. 6. 2015 poprvé v Lidicích sešlo více jak 60 žáků středních škol z české i německé republiky. Cílem této akce byla podpora setkávání Němců a Čechů, výměna informací o jejich zemích, podpora...[více]

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.