Anděla z Malé Morávky obdržel sir Nicholas G. Winton ke 106. narozeninám

Anděla pro lepší svět, jak se ocenění nazývá, vyřezávají mladí řezbáři z Malé Morávky na Bruntálsku jako ocenění pro jednotlivce i organizace, které nám přinášejí lepší svět. Svět bez válek a bez utrpení zejména dětí.

Těchto Andělů již bylo vyřezáno a předáno k dnešnímu dni celkem 87. Mezi oceněnými je například dalajláma, dva papežové, UNICEF, ale i Památník Terezín a Památník Lidice. Anděla obdržel v minulých dnech i sir Nicholas G. Winton k jeho 106. narozeninám. Nicholas Winton se zasloužil o záchranu 669 židovských dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech.

Památník Lidice obdržel "Anděla" s pořadovým číslem 9 v květnu 2012 k 70. výročí vypálení obce Lidice.

Prostřednictvím Památníku Lidice jsou zatím poslední dva z Andělů zasílány do anglického města Stoke-on-Trent a mexického San Jeronima - Lidice.

Autor: M. Červencl

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.