Děkovný koncert Pro Lidice

Páteční večer 9. června 2023 patřil tradičnímu Děkovnému koncertu Pro Lidice u příležitosti 81. výročí vyhlazení obce Lidice.

Tradiční koncert se na území nádvoří muzea Památníku Lidice konal již podvanácté. Jeho cílem je uctění památky obětí lidické tragédie, i proto se vždy koná večer před oficiálním pietním aktem. Koncert se těší stále většímu zájmu, což potvrdil i letošní ročník.

Program koncertu byl zahájen projekcí dokumentárního filmu VES LIDÍ o pohnuté historii Lidic. Tento projekt Památníku Lidice vznikl v době, kdy se blízko nás válčí, a je nutné stále zdůrazňovat, jaká zvěrstva válka způsobuje. I z toho důvodu se tvůrci rozhodli dát v dokumentu větší prostor výpovědím těch, kteří teror osobně prožili. Díky moderním technologiím se podařilo zrekonstruovat nejen staré Lidice, ale i některé okamžiky hrůzy, které Lidičtí zažili. Název filmu je zároveň vzpomínkou na zesnulého dr. Zdeňka Mahlera, autora scénáře Nocturno, z něhož vycházeli tvůrci celovečerního filmu LIDICE.

Hlavním protagonistou večera byla Ústřední hudba Armády České republiky pod vedením pplk. Jaroslava Šípa, který na začátku koncertu převzal z rukou ředitele Eduarda Stehlíka stříbrný pamětní odznak Památníku Lidice za dlouholetou spolupráci. Sólovým zpěvem oslnily Radka Fišarová, Lucie Silkenová, Martin Chodúr a Tadeáš Prokop. Moderování se opět ujal Václav Žmolík.

Součástí Děkovného koncertu Pro Lidice bylo také čtení jmen zavražděných lidických dětí a Světla z oken lidických domů, neboli rozsvěcení svíček na místech, kde stávala původní lidická stavení. Na místě každého z nich rozsvěcují přítomní potomci přeživších lidických obyvatel, občané Lidic, okolních i vzdálenějších obcí svíčky v upomínku na jejich bývalé majitele.         

Tématem letošního koncertu bylo Vzpomínání. Zejména vzpomínání na pamětníky. Před pár týdny nás totiž navždy opustil pan Jiří Miler, přeživší lidické dítě, a není to tak dlouho, co jsme se se smutkem v srdcích loučili s Václavem Zelenkou a Marií Šupíkovou. Pamětníci odcházejí, ale v našich srdcích zůstávají navždy.

Poděkování patří všem partnerům zejména ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi za udělení záštity, Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru a Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje za zajištění vizuálního obsahu, který doprovázel celý program. Dále hejtmance Středočeského kraje Mgr. Petře Peckové a primátoru Statutárního města Kladno Mgr. Milanu Volfovi za finanční podporu. V neposlední řadě také Obci Lidice za skvělou spolupráci.

Letošního koncertu se zúčastnilo na 800 diváků. Děkujeme všem, kteří s námi přišli zavzpomínat a uctít památku obětí nacistické zvůle.

Autor: Jana Chourová Plachá