Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy

Výstava uspořádaná ke 100. výročí arménské genocidy

Tato krátkodobá výstava poprvé prezentuje fotografie a související dokumentovanou historii osudu arménských dětí, které se staly oběťmi genocidy v Otomanské říši. Zabývá se politikou anihilace a deportace arménských dětí, které byly prováděny tureckým státem – krutá realita sirotků a života v sirotčincích, desítky tisíc narušených životů.

Více k výstavě zde

Autor: Luba Hédlová

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.