Památník Lidice se prezentoval na Dni otevřených dveří Ministerstva kultury

O státní svátek 28. září 2022 se v Nosticově paláci konal tradiční Den otevřených dveří Ministerstva kultury České republiky, kde měly možnost prezentace všechny jeho příspěvkové organizace. Památník Lidice nesměl chybět.

V rámci propagace instituce podávaly zástupkyně Památníku Lidice Kristina Tělupilová a Jana Chourová Plachá informace o činnosti památníku, rozdávaly propagační letáky, prezentovaly aktivity vzdělávacího oddělení formou vzdělávacího programu pro střední školy a promítaly krátké filmy o proběhlých akcích letošního roku.

Na hlavní promítací ploše dostala prostor i vybraná série minidokumentů Minuta z historie.

Návštěvníci jevili o stánek Památníku Lidice zájem, podařilo se oslovit potenciální návštěvníky, řadu pedagogů i nejmladší generaci dětí a studentů.

Autor: Jana Chourová Plachá