Památník Lidice získal do sbírky výtvarného umění vzácná díla

Akademický sochař Miroslav Hudeček věnoval do výtvarné sbírky Památníku Lidice dvě ze svých sochařských děl - kameninovou sochu Zápas a polystyrenovou sochu Matka chránící děti.

Socha Zápas je vyrobena z glazované kyselinovzdorné kameniny a je určena k exteriérové instalaci. Dílo jsme společně s autorem umístili 22. března 2023 do zahrady Lidické galerie do míst, kde je zřetelně viditelná jak z expozice Lidické sbírky, tak ze sousední restaurace. Instalace rozšířila exteriérovou expozici Lidické sbírky.

Socha Matka chránící své děti je vyrobena z polystyrenu a prozatím je uložena v depozitáři, kde čeká na své začlenění do akviziční části expozice Lidické sbírky. Pravděpodobně bude veřejnosti představena v červnu 2023.

Miroslav Hudeček je v Lidické sbírce zastoupen již čtyřmi díly. Tento akademický sochař se narodil 30. dubna 1935 ve Strážnici na Moravě. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli jeho profesory sochaři Jan Lauda a Vincenc Makovský. Při absolutoriu získal Hlavní cenu Akademie za obor sochařství 1960-1961. Cílevědomá soustavná tvůrčí práce, umělecké výsledky a příslib výrazného talentu Miroslavu Hudečkovi otevřely cestu k ročnímu stipendijnímu pobytu v New Yorku, kde pracoval v ateliéru japonského sochaře Tochio Adate. Vytvořil díla z kamene, dřeva, bronzu, betonu, mědi, cínu, textilu, kameniny, polystyrenu. Spolupracuje s architekty a převládá v něho monumentální tvorba, kterou uplatňuje v interiéru i exteriéru. Miroslav Hudeček miluje práce s různými materiály. Kamenina mu nabízí velké možnosti, proto část jeho tvorby zasahuje tuto oblast. Zabývá se figurální tvorbou a jeho oblíbenými náměty jsou láska, mateřství, lidské vztahy, hudba, sny, rozhovory...

Za významné dary srdečně děkujeme.

Autor: Jana Chourová Plachá