Pietní akt k 81. výročí lidické tragédie

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury a hejtmanky Středočeského kraje ve spolupráci s obcí Lidice za osobní účasti prezidenta republiky Petra Pavla uspořádal dne 10. června 2023 pietní akt k 81. výročí vyhlazení obce Lidice.

Program dne byl zahájen mší svatou na základech kostela svatého Martina. Tradiční mši tentokrát celebroval arcibiskup Jan Graubner.

V deset hodin následovala hlavní část programu - kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů. V letošním roce se přišlo památce lidických obětí poklonit na sto delegací z České republiky i zahraničí. Následovala modlitba arcibiskupa Jana Graubnera za oběti lidické tragédie a poděkování ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka.

Po zaznění státní hymny České republiky se přítomní hosté přesunuli k Pomníku dětských obětí války, kde měli krátké avšak nesmírně dojemné vystoupení připraveni žáci Japonské školy v Praze. I zde někteří z delegátů položili květinové dary.

Následně se ve výstavní síni In Memoriam konalo předávání pamětních odznaků Památníku Lidice. Pamětní odznak Památníku Lidice je udělován za dlouhodobou vynikající spolupráci subjektům tuzemským i zahraničním.

Po celý den byl pro návštěvníky Památníku Lidice vstup zdarma do všech výstavních prostor. Ve výstavní síni Pod Tribunou mohli hosté zhlédnout stálou expozici „Lidice (v) minulosti“, ve výstavní síni In Memoriam novou putovní výstavu „Heydrichiáda“ a v Lidické galerii 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy na téma TANEC a stálou expozici Lidické sbírky.

Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi uctít památku obětí lidické tragédie.

Autor: Jana Chourová Plachá