Pietní akt k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku

Dne 14. května 2023 se uskutečnil pietní akt k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Organizátorem této tryzny a zároveň správcem areálu bývalého tzv. cikánského, fakticky však koncentračního, tábora je Muzeum romské kultury v Brně.

Položením květinových darů uctili přítomní hosté památku obětí holokaustu Romů a Sintů, kteří byli koncentrováni v táboře, a kde umírali v nelidských hygienických a sociálních podmínkách. Lety u Písku byly jedním ze dvou míst (druhý tábor v Hodoníně u Kunštátu), kde byly nuceně koncentrovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů před transportem do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Auschwitz II-Birkenau. Samotné budovy tábora byly po posledním hromadném transportu ještě v roce 1943 srovnány se zemí a vypáleny.  Za dobu své existence (srpen 1942–srpen 1943) prošlo letským táborem zhruba 1 300 mužů, žen i dětí. Je jisté, že celkově zemřelo v Letech 326 osob, většinu obětí tvořily děti.

Hlavní projev letos pronesl prezident Petr Pavel a navázal tak na dlouho utichlou tradici účasti nejvyššího státního představitele na pietním aktu v Letech. Naposledy se jej účastnil Václav Havel. Svůj projev mimo jiné věnoval romskému odbojáři Josefu Serinkovi, který během druhé světové války působil na Vysočině. Pietnímu aktu byl přítomen i vnuk pana Serinka, který též vystoupil se svým projevem.

Dalšími nejvyššími státními představiteli, kteří svou účastí podpořili pietní akt, byli předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky Markéta Adamová Pekarová, ministr kultury Martin Baxa, velvyslanec Norského království v Praze Victor Conrad Rønneberg a velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Andreas Künne. Za Památník Lidice se zúčastnily Jana Chourová Plachá a Andrea Čiháková.

Pietní akt byl zároveň vzdáním pocty a projevem soustrasti pozůstalým po panu Čeňku Růžičkovi, romském aktivistovi a dlouholetém předsedovi Výboru pro odškodnění romského holokaustu, který se významným způsobem zasloužil o demolici vepřína na území tábora a o vznik nového vzdělávacího centra na jeho místě. Pan Čeněk Růžička bohužel minulý rok nečekaně zesnul. Pomyslnou štafetu po něm převzala jeho neteř Jana Kokyová, která vystoupila s velmi emotivním projevem.

Během odpoledne zazněly také čtené úryvky výpovědí vězňů, kteří prošli koncentračním táborem v Letech u Písku. Tyto okamžiky byly emocionálně nejsilnější. Utrpení obětí si lze jen těžko představit. Ma bisteren! Nezapomínejme. 

Autor: Jana Chourová Plachá