Prohlášení k vybudování Pomníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému v Lidicích

Toto prohlášení se vydává v reakci na "Oznámení o konání shromáždění za účelem položení symbolického Základního kamene Památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích - Památníku příslušníkům československé armády 1939-1945... všech, kteří splnili přísahu republice...".

Památník Lidice (dále PL) nesouhlasí s položením základního kamene "Památníku", a to z následujících důvodů podložených stanoviskem Poradního kolegia ředitele PL a závěry z předběžného jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje odboru památkové péče a Národním památkovým ústavem:

1. Dosud nebylo dosaženo všeobecného konsenzu v názvu pomníku, v jeho podobě, materiálové struktuře a v jeho rozměrech.

2. PL akceptuje vybudování pomníku pouze lidickým občanům Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému, nikoli "Památníku příslušníkům československé armády 1939-1945... všech, kteří splnili přísahu republice...".

3. Konání shromáždění dne 10. 10. 2015 na území Národní kulturní památky PL akceptuje v souladu s § 5 odst. zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dnes, 1. října 2015, při jednání zástupců PL se zástupci Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích (dále jen Spolek) byly zástupcům Spolku sděleny následující skutečnosti:
4.1 PL nesouhlasí s cílem shromáždění, tj. poklepem na základní kámen "Památníku" a se zněním textu pamětní desky tohoto "Památníku příslušníkům československé armády 1939-1945... všech, kteří splnili přísahu republice...".
4.2 Zástupci Spolku byli upozorněni, že porušením povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči se vystavují uložení pokuty ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru památkové péče, která v tomto případě činí až 4 mil. Kč.

Případné dotazy k tomuto Prohlášení zodpovíme písemně na adrese lidicelidice-memorial.cz.

Autor: vedení Památníku Lidice

Vyjádření zastupitelů Obce Lidice