Rodinný domek č. p. 116 se stal součástí platformy ICONIC HOUSES

Původní lidický rodinný dům z 50. let 20. století skýtající expozici o výstavbě poválečných Lidic "Stavíme nové Lidice" se letos stal součástí mezinárodní platformy ICONIC HOUSES - architektonicky významných domů.

Platforma ICONIC HOUSES je mezinárodní síť spojující architektonicky významné domy, domy umělců a ateliéry z 20. století, které jsou přístupné veřejnosti jako domovní muzeum. Platforma se také zaměřuje na ochranu, řízení, politiku a spolupráci. Nadace Iconic Houses je registrována jako veřejně prospěšná organizace (ANBI) u nizozemské daňové a celní správy. Více informací o projektu naleznete zde: www.iconichouses.org

Na existenci projektu byli zástupci Památníku Lidice upozorněni Centrem současné architektury při Muzeu hlavního města Prahy a díky vzájemné úzké spolupráci se nakonec podařilo rodinný domek č. p. 116 na seznam zařadit.

Zapojili jsme se také do Mezinárodní konference ICONIC HOUSES, která se konala 22. - 23. 5. 2023 v Národní technické knihovně. V rámci hlavního programu konference dne 22. 5. 2023 vystoupil se svým příspěvkem ředitel Památníku Lidice dr. Eduard Stehlík.

V odpoledních hodinách se konaly prohlídky jednotlivých domů. Za Památník Lidice uvítala delegáty konference zástupkyně ředitele Jana Chourová Plachá, tentokrát v roli house managera, a po lidickém domku je provedla a o historii místa informovala průvodkyně Památníku Lidice Hana Pokorná. 

Delegáti měli možnost prohlédnout si i stálou expozici Lidické sbírky v Lidické galerii, a to s komentovanou prohlídkou od nového kurátora výtvarné sbírky Miloslava Vorlíčka. Speciálně pro tuto příležitost jsme krátkodobě vystavili ta nejvzácnější díla, kterými sbírka disponuje.

Jsme velmi poctěni, že jsme se mohli stát součástí této unikátní platformy, a že se nám tak podařilo rozšířit povědomí o existenci poválečných Lidic a jejich unikátní architektuře po celém světě, zejména pak u zahraniční odborné veřejnosti, která může s propagací Lidic a našich expozic významně pomoci.

Autor: Jana Chourová Plachá