Společné ANO v Růžovém sadu zaznělo v sobotu 22. srpna 2015

Tento obřad měl mnoho prvenství. Byl to první společný obřad dvou párů, sourozenců a lidických občanů.

Společné ANO si zde řekli Jana a Josef Jarošovi a Hana a Jan Tykalovi.
Usměvavé tváře novomanželů budiž příslibem, že i jejich společné dny budou plné smíchu a pohody.

Kolektiv Památníku Lidice přeje novomanželům mnoho štěstí!

Autor: R. Hanzlíková

Svatby v Růžovém sadu