Studijní poznávací pobyt v Polsku

V rámci profesního vzdělávání se pracovníci Památníku Lidice zúčastnili třídenního studijního poznávací pobytu v Polsku.

Koncipovaný studijní zájezd se uskutečnil v termínu 26. - 28. listopadu 2022. Cílem naší návštěvy byly dva památníky, jejichž posláním je upozorňovat na utrpení nevinných v průběhu druhé světové války.

Asi nikoho nepřekvapí, že první místo, které jsme navštívili, byl bývalý koncentrační tábor Osvětim. Zde jsme absolvovali komentovanou prohlídku obou areálů a odjížděli velmi zasaženi. Smutné vyprávění o tragických osudech vězňů, nelidských podmínkách, ve kterých bojovali o holé přežití a svůj boj častěji prohráli, se zapsal hluboko do našich srdcí. Asi nejsilnější expozicí byla místnost s dětskými botičkami a brýlemi a plynová komora, na jejíchž zdech se dodnes zachovaly škrábance umírajících obětí...

Méně známým památníkem, který byl dokončen teprve v květnu loňského roku a na který nás v rámci spolupráce upozornili kolegové zde působící, bylo Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniówě. Velkolepý architektonický projekt nacházející se v regionu Suchedniów je svým zpracováním naprosto unikátní. Moderní expozice mapující osudy perzekuovaného polského venkova doslova vyráží dech. Všem prohlídku tohoto místa doporučujeme.

Domů jsme odjížděli značně emocionálně vyčerpaní, avšak vděční, že jsme dostali možnost se tímto způsobem dále vzdělávat a poznávat, jak se s historickými tématy, s expozicemi a s návštěvníky pracuje v sousedním Polsku. Své zážitky stále zpracováváme a věříme, že je využijeme i při své práci v budoucnu. 

Autor: Jana Chourová Plachá