Vernisáž výstavy ZáZrakem

Ve středu 1. března 2023 se uskutečnila vernisáž výstavy ZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků v Lidické galerii.

Za přítomnosti nejmladšího lidického přeživšího dítěte pana Pavla Horešovského, potomků lidických přeživších, starostky obce Lidice Veroniky Kellerové, tvůrců a řady dalších hostů byla v Lidické galerii otevřena ojedinělá výstava obrazů generovaných umělou inteligencí nazvaná "ZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků".

Program večera zahájil přivítáním hostů ředitel Památníku Lidice dr. Eduard Stehlík. Následovalo slovo kurátorky výstavy Jany Chourové Plaché a videozdravice scénáristy Jiřího Studničky. 

Dojemné a velmi zdařilé vystoupení si připravili studenti Gymnázia Kladno pod vedením Marcely Šmejkalové. Čtením výpovědí pamětníků vytvořili nezaměnitelnou atmosféru, která na přítomné hosty silně zapůsobila. Mezi studenty byly i pravnučky zesnulého přeživšího lidického dítěte pana Václava Hanfa, o což byl celkový zážitek umocněnější. 

Při následné prohlídce výstavy měli hosté možnost pohovořit s tvůrci a dozvědět se více o procesu vzniku obrazů a užitých technologiích.

Výstava je rozdělena do dvou samostatně fungujících celků a pojímá celkem čtyři historická témata. Dětství reprezentuje život ve starých Lidicích, sekce Domov vyhlazení obce v červnu 1942, tragickému osudu lidických dětí je věnovaná část Samy a pohnutý osud lidických žen prezentuje úsek Maminky. 

Hlavní linií jsou obrazy vytvořené umělou inteligencí na základě konkrétní výpovědi pamětníka uvedené u konkrétního obrazu. Obrazy vytvářel Dalibor Cee v programu Visions of Chaos.

Instalace je kombinací velkoformátových obrazů vyrobených UV tiskem na plátno a digitálních obrazů prezentovaných na promítacích plochách. Uměleckou část výstavy prolínají panely s krátkým popisem historie záměrně omezené na heslovitý popis pro snazší zapamatování si klíčových faktů. Panely jsou rozšířené o QR kódy odkazující na seriál Minuta z historie, který rozvíjí a dokresluje jednotlivá témata. V grafice jsou použity záběry z 3D modelu obce Lidice a dioramat, které vytvářel Tomáš Studnička. Zpracování je záměrně pojaté tak, že panely vypadají jako stránky vytržené z učebnice. Historická část tvoří samostatnou putovní výstavu, která bude po skončení této instalace k dispozici pro bezplatné zapůjčení do interiéru i exteriéru. 

Věříme, že výstava pozitivně přispěje k vyznění našeho poselství, kterým je mimo jiné upozorňování na nesmyslnost a krutost všech válek.

U příležitosti výstavy pořádáme dne 17. dubna 2023 konferenci „Umělá inteligence a její využití v oblasti edukace“. Pro více informací a registraci na konferenci kontaktujte vedoucí vzdělávacího oddělení Mgr. Kamilu Varaďovou na emailu varadovalidice-memorial.cz.

Těšíme se na Vás!

Kurátorka: Jana Chourová Plachá
Libreto, scénář a režie: Jiří Studnička
Grafické zpracování: Karolína Pernerová
Produkce: Dalibor Cee
Výroba: Imprimé, s. r. o.

Autor: Jana Chourová Plachá