Výstava ATELIÉR - Kde se převtělíš v umělce!

23. 3. - 5. 5. 2024, Dětská galerie – Lidická galerie

Výstava "Ateliér" představí práce tří umělců nejmladší generace Dominika Málka, Johany Novotné a Ondřeje Vyhnánka v tvůrčím dialogu s akademickou sochařkou Marií Uchytilovou. Je určená zejména dětem do 12 let.

V tomto roce si připomínáme 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky monumentálního sochařského díla - Pomníku dětským obětem války, které dnes již neodmyslitelně patří k rozsáhlému pietnímu území v Lidicích. Každý pozvaný výtvarník bude ve své práci reflektovat téma uměleckého ateliéru, do jehož nitra zve děti, tak aby se na tvorbě vystavovaných děl spolupodílely. 

Ateliér Marie Uchytilové slouží nejen jako inspirace pro pozvané umělce, ale také pro děti, které budou umělecká díla dokončovat. Výstava je interaktivní a participativní, navazujeme tak na tradici kvalitních výstav zaměřených na naše dětské divácké publikum a nabízíme nejmladším návštěvníkům možnost zapojení do tvůrčího procesu, bez obrazovek či tabletů tak, aby se aktivně zapojily do umění vlastníma rukama a nadále rozvíjely svou kreativitu.

Dominik Málek, známý svými expresivními obrazy, nabídne dětem možnost dotknout se skutečného malířského kumštu a přidat svou vizi k jeho dílům. Johana Novotná se zaměří na vzdělávací aspekt a prostřednictvím svých workshopů přiblíží dětem různé techniky a přístupy k umělecké tvorbě. Ondřej Vyhnánek představí svou tvorbu, která je silně ovlivněna městským prostředím a subkulturou, aby její obrys sloužil jako dynamické pozadí pro dětské umělecké výjevy. Sérii tematických workshopů přibližujících životní příběh a tvorbu Marie Uchytilové nabídnou lektoři Památníku Lidice. Děti budou moci nahlédnout do ateliéru sochařky a zanechat zde svoji uměleckou stopu.


Vernisáž: pátek 22. března 2024, od 17 hodin


Tisková zpráva

Fotografie:
1. Pohled do instalace výstavy „Ondřej Vyhnánek aka X-Dog: Everything is Black and White“, Dětská galerie Lapidárium, Klášter Broumov, 31.3.–10.6.2023. Foto: Archiv autora
2. Fotografie z workshopu Johuš Matuš, který proběhl v rámci události „Odkrývání solidarity“, Lidická galerie, Lidice, 2.12.2023. Foto: Karolina Kusá
3. Pohled na dílo Dominika Málka v instalaci výstavy „PROMISING PERSPECTIVE“, galerie Okraje, Tábor, 7.10.–18.11.2023. Foto: Archiv autora
4. Fotografie ak. soch. Marie Uchytilové (1924–1989) při práci na sousoší Pomník dětským obětem války, 1981. Foto: Archiv Památníku Lidice