Výstava Josefina Napravilová

Komorní výstava o Josefině Napravilové, připravená Přemyslem Veverkou a výtvarnicí Milenou Burgrovou, je umístěna v přízemí Lidické galerie.

Vernisáž proběhla 3. září 2015, výstava je umístěna v přízemí Lidické galerie do 30.11.2015.

Ve svém úvodním slovu zavedl ředitel Památníku Lidice účastníky vernisáže do "domu" paní Josefiny. Vzpomínal na setkávání s ní, na její skříňku, kterou měla stále ve své blízkosti s nejvzácnějšími a jí drahými předměty naplněnými vzpomínkami. Zavzpomínal na její slova, kterými nabádala mládež, po svých vlastních životních zkušenostech, k lásce k vlasti a ke vzdělání.

Milé vzpomínání na mimořádnou ženu pokračovalo vyprávěním samotného autora výstavy Přemysla Veverky. O jeho setkání s lidickým dítětem Václavem Hanfem, se kterým byla paní Josefina životně propojena a vzpomínkami na jeho vlastní setkání s touto výjimečnou ženou, osobností, která mnoho ve svém životě dokázala. Zaposlouchali jsme se do osobních vzpomínek autora výstavy, jím knižně zaznamenaných a vnímali jsme jeho osobní setkání v Bechyni i pozdější v Táboře, kde sám bydlel. A vzpomínala i paní Marie Šupíková, lidické dítě, na milou návštěvu v Táboře, kde vitální a duševně velice čilá paní Josefina s úžasnou paměťovou schopností během návštěvy mnoho poučného vyprávěla. A opět se nám vybavily pocity z návštěvy J. Napravilové v Lidicích při příležitosti výstavy "Sofiina volba po česku" spojené s oslavou jejích blížících se stých narozenin, kterou provázela veselost jejímu srdci blízká. Zavzpomínalo se i na blahopřání, která se jí dostala od dvou prezidentů. A ve veselém duchu se nesla i vernisáž její současné výstavy, z které by měla paní Josefina určitě radost a snad i má. Text a fotografie putovní výstavy přiblížily její bohatý a plodný život a zajímavé jsou její osobní dotýkané předměty - obrázek, klobouček, skříňka, taštička, hodinky, hřebínek... Nechyběl ani diplom z ruky prezidenta Václava Klause k poctě nejvyšší, ke státnímu vyznamenání, Řádu T. G. Masaryka.

 Více informací o výstavě naleznete zde.