Významná návštěva z Japonska v Památníku Lidice

V pátek 31. 7. 2015 přijela do Lidic skupina Japonců, kterou netvořili jen běžní turisté.

Je to skupina kolem významné japonské básnířky a protiválečné aktivistky paní Koyko Komori, která žila v letech 1961- 4 se svou rodinou v Praze. 10. června 1962 navštívila se svým synem Lidice, kde potkala jednu z přeživších lidických matek. Toto setkání na ni udělalo velký dojem a na jeho základě napsala po návratu do Japonska text písně "Let us convey the blue sky as it is to children" (v překladu "Zachovejme modré nebe pro naše děti"). Z této písně se stala hymna japonského protijaderného hnutí. Paní Koyko Komori u sousoší lidických dětí přečetla svou báseň, kterou jim věnovala. Báseň se jmenuje "What their eyes wish for," (Po čem touží jejich oči). Následně japonští hosté zazpívali i píseň "Let us convey the blue sky as it is to children". Syn básnířky, Yoichi Komori, profesor moderní japonské literatury na Tokijské universitě, je generálním tajemníkem "Asociace článku 9", což je celonárodní japonská organizace, oponující snahám o revizi článku 9 japonské ústavy, v němž se Japonsko výslovně zříká válek a budování vojenského potenciálu. O nezbytnosti zachovat mír píše prof. Yoichi Komori rovněž články a přednáší po celém světě. Do Lidic doprovázel svou matku.

V Památníku Lidice je přivítali starostka obce Lidice a vedení Památníku a u sousoší lidických dětí se japonští hosté setkali se Sylvií Klánovou, dcerou autorky sousoší ak. sochařky Marie Uchytilové.

Článek Roberta Božovského (Kladenský deník)

Autor: M. Červencl