Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Památníku Lidice se snaží v maximální míře o přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Zpracování webových stránek je v souladu se zásadami přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.