Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR a Památník Ležáky pořádá od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání se za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži od 6 do 15 let. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

Devátý ročník soutěžní přehlídky proběhl dne 10. listopadu 2023 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Tisková zpráva s výsledky soutěže 2023

Fotografie 2023

Video z 8. ročníku soutěže 2022

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristina Tělupilová

e-mail: telupilovalidice-memorial.cz

tel.: 312 253 702, 774 831 302

Výzva k účasti na přehlídce

Statut přehlídky

Přihláška pdf

Přihláška word

Plakát


Svou účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme