Ležácké veršování

Celostátní dětská recitační přehlídka je soutěžní setkání mladých recitátorů vyhlašované Památníkem Ležáky a Památníkem Lidice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Cílem přehlídky je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání.

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR a Památník Ležáky pořádá od roku 2013 celostátní přehlídku dětských recitátorů, která se koná u příležitosti uctění Dne válečných veteránů. Naším cílem je každoročně zprostředkovat dětem a mládeži možnost setkávání se za přátelské atmosféry a v inspirativním prostředí, které je doplněno o tvořivé dílny a vystoupení umělců.

Přehlídka je určena dětem a mládeži od 6 do 15 let. Podmínkou účasti je včasné zaslání vyplněné přihlášky na kontaktní adresu vyhlašovatele. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky.

Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhl 8. listopadu 2022 v Multifunkčním centru Hlinsko.

Video z letošního ročníku naleznete Opens external link in new windowzde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristina Tělupilová

e-mail: telupilova@lidice-memorial.cz

tel.: 312 253 702, 774 831 302

Initiates file downloadStatut přehlídky

Initiates file download Přihláška pdf

Initiates file downloadPřihláška word

Initiates file downloadPlakát

Initiates file downloadTisková zpráva 8. ročníku