Fotografování a filmování Památníku Lidice

Pro fotografování či pořizování filmového záznamu na celém území a všech vnitřních prostorech Památníku Lidice pro jiné než soukromé účely je nutný písemný souhlas Památníku Lidice.

Žádost o fotografickou a filmovou dokumentaci Památníku Lidice

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.