Fotografování a filmování Památníku Lidice

Pro fotografování či pořizování filmového záznamu na celém území a všech vnitřních prostorech Památníku Lidice pro jiné než soukromé účely je nutný písemný souhlas Památníku Lidice.

Žádost o fotografickou a filmovou dokumentaci Památníku Lidice