Poskytování fotografií a dokumentů

Kopírování dokumentů

Je možné objednat zhotovení kopií dokumentů a sbírkových předmětů (xerox, digitální fotografie), bližší informace k požadovanému předmětu vždy sdělí příslušný odpovědný pracovník.

Z tištěných dokumentů je možné přineseným digitálním fotoaparátem pořídit digitální kopii, která je určena pouze pro osobní potřebu uživatele. Použití blesku je zakázáno, po dohodě lze použít stativ.

Kopie je také možné objednat bez osobní přítomnosti v PL, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Pro objednání kopií tímto způsobem je nutné vyplnit Badatelský list v elektronické nebo tištěné podobě, objednané kopie je možné vyzvednout v PL, zaslat poštou na uvedenou adresu (zpoplatněno dle sazebníku České pošty) nebo elektronicky.

Kopie jsou zhotovovány pouze pro osobní potřebu objednavatele či interní potřebu organizace. Použití kopií pro jiné účely je nutné předem získat souhlas ředitelství PL, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Kontakt:

lidice@lidice-memorial.cz/ 312 253 063

Smlouva o poskytnutí práva užití zobrazení archiválií z fondů a sbírky Památníku Lidice ZDE.

Ceník služeb

Reprografické
služby prováděné
pracovníkem PL
Xeroxová kopie jednostranná do formátu A4 5,- Kč
Skenování předloh do formátu A4 včetně (do 300 dpi)30,- Kč
Snímek dvojrozměrné předlohy do formátu A3 včetně
digitálním fotoaparátem
120,- Kč
Snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním
fotoaparátem
300,- Kč
Snímek trojrozměrného předmětu pořízený digitálním
fotoaparátem
300,- Kč
Poskytnutí reprodukce již dříve reprodukované předlohy25,- Kč
CD, DVD vč. zápisu40,- Kč
Poštovné, balnédle váhy a
rozměrů,
poštovné dle
sazebníku ČP
Souhlas s
jednorázovým
užitím
reprodukce
archiválií
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké
(vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné
studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové
(učební pomůcky)
nezpoplatňuje
se
Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční
(obrazové publikace, pohlednice, kalendáře,
propagační materiály, atp.), 1 ks barevné nebo
černobílé digitální reprodukce

v nákladu do
600 kusů:
1 500,- Kč
v nákladu nad
600 kusů:
3 000,- Kč

Platby jsou možné pouze v CZK a v hotovosti. Bezhotovostní platbu může pověřený zaměstnanec PL schválit, nelze ji však vymáhat. V případě schválené zahraniční platby uhradí žadatel i bankovní poplatek dle aktuálního ceníku. Na základě písemné žádosti, a to v odůvodněných případech, může ředitel PL udělit výjimku z úhrady výše definované služby. Tato výjimka není vymahatelná.