Zápůjčky ze sbírky

Sbírka Památníku Lidice, jejímž vlastníkem je Česká republika, je evidována v Centrálním registru sbírek (www.ces.cz).

Žádosti o vypůjčení sbírkových předmětů jsou posuzovány v souladu se zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a schvaluje je ředitel Památníku Lidice na doporučení příslušného kurátora. V případě, že jde o výpůjčku do zahraničí, schvaluje ji příslušný odbor Ministerstva kultury ČR a řídí se platnými metodickými pokyny.

Sbírka Památníku Lidice obsahuje pět podsbírek:

  • Podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  • Podsbírka historická
  • Podsbírka NKP Ležáky
  • Podsbírka výtvarná

Stručný popis jednotlivých podsbírek naleznete zde.

Seznam děl výtvarné podsbírky

Seznam děl fotografické podsbírky

Výpůjční řád

Vzor výpůjční smlouvy v České republice

Vzor výpůjční smlouvy do zahraničí

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.