Děti, škola a válka

Termín: 1. 2. - 31. 5. 2022, výstavní síň In Memoriam

Výstava je věnována všem dětským obětem 2. světové války.

Přibližuje vzdělávání v době Protektorátu Čechy a Morava, zaměřuje se na historii lidické školy a osud lidických dětí.

K výstavě vznikl nový interaktivní web dostupný Opens external link in new windowzde.

Autor: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D.

Grafické zpracování: Judacreative