Lidice v minulosti

Termín: 5. 5. až 26. 6. 2016, Výstavní síň Senátu PČR

Termín: 5. května až 26. června 2016

Místo konání: Výstavní síň Senátu Parlamentu České republiky, Valdštenské nám. 17/4, Praha

Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé, avšak stále žijící, a přispívá ke zhmotnění tradičního vyprávění o "starých" Lidicích.

Výstava svým časovým záběrem pokrývá historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky se opíraly o předměty a dokumenty uložené převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy.

Výstava jednak představuje původní vzhled obce a přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby - občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity v její každodennosti.

Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Takto se zde promítají témata jako život na vesnici, práce a forma obživy, která je úzce spojovaná s hornickým a hutním prostředím na Kladensku, nebo řízení obce z hlediska obecní i církevní správy, instituce a její představitelé (obec, škola, církev).

Sbírkové předměty jsou vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovoluje, jsou vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).

Výstava se koná pod záštitou senátora Jiřího Dienstbiera ve spolupráci s Kanceláří Senátu.

Pozvánka