Lidice (v) minulosti

Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé, avšak stále žijící, a přispívá ke zhmotnění tradičního vyprávění o „starých“ Lidicích.

Výstava svým časovým záběrem pokrývá historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky se opíraly o předměty a dokumenty uložené převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy.

Výstava jednak představuje původní vzhled obce a přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby – občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity v její každodennosti. Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Takto se zde promítají témata jako život na vesnici, práce a forma obživy, která je úzce spojovaná s hornickým a hutním prostředím na Kladensku, nebo řízení obce z hlediska obecní i církevní správy, instituce a její představitelé (obec, škola, církev).
Sbírkové předměty jsou vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovoluje, jsou vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.