Sedmnáctý ročník Lidických zimních večerů

Lidické zimní večery v sezóně 2022/2023 jsou právě v přípravě. Aktuální potvrzená data jednotlivých pořadů naleznete níže.

Předprodej vstupenek je zahájen v recepci Lidické galerie.

V letošním roce budou kulturními pořady provázet Eduard Stehlík a Robert Tamchyna. Hudebního doprovodu se opět ujmou Martin Fila a Marcel Javorček.

Předprodej vstupenek na všechna představení je již nyní zahájen v recepci Lidické galerie.
Cena vstupenky je 120,- Kč
.

Účast na Lidických zimních večerech je podmíněna splněním protiepidemických opatření platných ve večer konání konkrétní akce.

Napište nám, co se Vám na pořadech líbilo, nebo co byste doporučovali změnit na adresu: kohoutovalidice-memorial.cz

Program Lidických zimních večerů v sezóně 2022/2023

12. října 2022 od 18:00 hodin
Křeslo pro Tomáše Töpfera
večerem provázejí Robert Tamchyna a Eduard Stehlík, klavírní doprovod Marcel Javorček

2. listopadu 2022 od 18 hodin
Promítání filmu Jak jsem se stala partyzánkou s autorskou besedou

16. listopadu 2022 od 18:00 hodin
Křeslo pro Bohumila Klepla
večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod Martin Fila

16. prosince 2022 od 18:00 hodin
Vánoční koncert KATEŘINA STEINEROVÁ & HER SWING BOYS

Pořadatelé si vyhrazují změny programu. V případě zrušení představení pořadatelem bez náhrady termínu je možné vrátit vstupenky oproti hotovosti na recepci Lidické galerie.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.