Šestnáctý ročník Lidických zimních večerů

Lidické zimní večery v sezóně 2021/2022 byly zahájeny 13.října 2021 křeslem pro Jiřího Dvořáka.

V letošním roce budou kulturními pořady provázet Eduard Stehlík a Robert Tamchyna. Hudebního doprovodu se opět ujmou Martin Fila a Marcel Javorček.

Předprodej vstupenek na všechna představení je již nyní zahájen v recepci Lidické galerie.
Cena vstupenky je 120,- Kč
.

Účast na Lidických zimních večerech je podmíněna splněním protiepidemických opatření platných ve večer konání konkrétní akce.

Napište nám, co se Vám na pořadech líbilo, nebo co byste doporučovali změnit na adresu: kohoutovalidice-memorial.cz

Program Lidických zimních večerů v sezóně 2021/2022

13. října 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Jiřího Dvořáka
večerem provází Eduard Stehlík, klavírní doprovod Marcel Javorček

16. listopadu 2021 od 18:00 hodin
Křeslo pro Karla Řehku, ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
večerem provází Eduard Stehlík, klavírní doprovod Martin Fila

3. prosince 2021 od 18:00 hodin
Adventní koncert českého violoncellisty Petra Špačka
Lidická galerie

19. ledna 2022 od 18:00 hodin
Křeslo pro Eduarda Stehlíka
večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod Marcel Javorček

16. února 2022 od 18:00 hodin
Křeslo pro Danu Drábovou a Miroslava Bártu
večerem provází Robert Tamchyna, hudební doprovod Žofie Vokálková, flétna

23. března 2022 od 18:00 hodin
Křeslo pro  Mons. Tomáše Holuba, plzeňského biskupa
večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod Martin Fila

Pořadatelé si vyhrazují změny programu. V případě zrušení představení pořadatelem bez náhrady termínu je možné vrátit vstupenky oproti hotovosti na recepci Lidické galerie.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.