Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989

Výstava byla vytvořena k příležitosti 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu "30 let svobody".

Výstava na 8 panelech mapuje vývoj přístupu k památníkům situovaným v Lidicích a Ležákách po sametové revoluci v roce 1989, kdy nastává zvrat zejména ve financování, jelikož památníky protěžované komunistickým režimem zaznamenaly nejen odliv peněz, ale hlavně úpadek návštěvnosti.

První polovina výstavy představuje minulost obou památníků, od prvních myšlenek na jejich zbudování v roce 1945, přes samotné budování a pietní akty v období minulého režimu, až po megalomanské plány na přebudování památníku v Lidicích, který měl být slavnostně otevřen na pietě v roce 1982. Druhá polovina výstavy se pak věnuje úpadku, který nastal po roce 1989, a rehabilitaci památníků, která přišla po roce 2000 s programem Ministerstva kultury "Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii".

Počet panelů: 7 + 1 úvodní
Autorky: Pavla Bechnerová, Nina Weissová
Jazykové verze: český jazyk