Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989

Výstava byla vytvořena k příležitosti 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu "30 let svobody".

Výstava na 8 panelech mapuje vývoj přístupu k památníkům situovaným v Lidicích a Ležákách po sametové revoluci v roce 1989, kdy nastává zvrat zejména ve financování, jelikož památníky protěžované komunistickým režimem zaznamenaly nejen odliv peněz, ale hlavně úpadek návštěvnosti.

První polovina výstavy představuje minulost obou památníků, od prvních myšlenek na jejich zbudování v roce 1945, přes samotné budování a pietní akty v období minulého režimu, až po megalomanské plány na přebudování památníku v Lidicích, který měl být slavnostně otevřen na pietě v roce 1982. Druhá polovina výstavy se pak věnuje úpadku, který nastal po roce 1989, a rehabilitaci památníků, která přišla po roce 2000 s programem Ministerstva kultury "Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii".

Počet panelů: 7 + 1 úvodní
Autorky: Pavla Bechnerová, Nina Weissová
Jazykové verze: český jazyk

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.