Sir Barnett Stross

Výstava seznamuje veřejnost se Sirem Barnettem Strossem, který byl anglický lékař, britský poslanec, mecenáš umění a zejména člověk, který velkou část svého života zasvětil obnově obce Lidice. Již v září 1942 bylo díky jeho iniciativě založeno hnutí "Lidice Shall Live", jehož výstižný název znamenal jediné: nedopustíme, aby tato obec zmizela z mapy světa.

Počet panelů: 8 + 1 úvodní

Rozměry: 70 cm x 200 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.