Sir Barnett Stross

Výstava seznamuje veřejnost se Sirem Barnettem Strossem, který byl anglický lékař, britský poslanec, mecenáš umění a zejména člověk, který velkou část svého života zasvětil obnově obce Lidice. Již v září 1942 bylo díky jeho iniciativě založeno hnutí "Lidice Shall Live", jehož výstižný název znamenal jediné: nedopustíme, aby tato obec zmizela z mapy světa.

Počet panelů: 8 + 1 úvodní

Rozměry: 70 cm x 200 cm

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.