Další vzdělávání

V Lidické galerii probíhají programy a semináře určené k dalšímu vzdělávání dospělých. Jedná se o programy výtvarné, fotografické, zahradnické, pohybové a mnoho dalšího. Programy jsou tematicky vázané na Lidickou galerii a historii obce Lidice.

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.