Dramatický kroužek při Památníku Lidice

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. 

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Informace o dramatickém kroužku získáte na: edu@lidice-memorial.cz

 

 

Initiates file downloadPřihláška