LIDICE – procházka starou vesnicí

vzdělávací program pro 3. – 5. třídu

Interaktivní vzdělávací program, který žáky prostřednictvím ilustrovaného průvodce seznámí s podobou a historií starých Lidic přímo na místě dnešního pietního území.

Cíl programu:

Program předkládá žákům výzvu k nalezení původních stavení, která se nacházela ve starých Lidicích. Děti se zároveň dozví, kdo ve staveních žil, čím se živil, a získají indicie k rozluštění křížovky.

Kolik stálo vstupné na vínek čtenářského spolku Vlast? Co byly „ štolverky“ , které dětem prodával trafikant a válečný invalida pan Augustin Pospíšil? Čím bavili učitelé své žáky a kde hráli lidičtí hokejisté v zimě své zápasy… ?

Program hravou formou podporuje orientaci v prostoru, představivost i týmovou spolupráci.

 

Další informace 

Program trvá 120  minut a probíhá na pietním území Památníku Lidice. 

Objednávky 

Program je nutné Opens external link in new windowobjednat nejméně týden předem. 


Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem. 


Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.